ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس کارخانه : مشهد مقدس، شهرک صنعتی فناوری های برتر، بلوار تلاش ، انتهای تلاش سمت چپ
تلفن تماس : ۳۲۴۰۱۰۹۶-۰۵۱ و ۳۲۴۰۱۰۹۴-۰۵۱
نمابر : ۳۷۶۰۴۶۹۳-۰۵۱
آدرس دفتر مرکزی : مشهد مقدس، بلوار ارشاد ، داخل پیام ۴ ، سمت راست ، پلاک ۴۴
تلفن تماس : ۳۷۶۰۴۶۹۳-۰۵۱ و ۳۷۶۰۴۶۹۴-۰۵۱ و ۳۷۶۰۴۶۹۵-۰۵۱ و ۳۷۶۰۴۶۹۶-۰۵۱